Erosionssikring og ukrudtskontrol med Nykilde Geosystems

Søger du efter en effektiv måde, hvorpå du kan sikre skrænter og skråninger på din grund imod erosion? Så bør du overveje et såkaldt Geosystem fra Nykilde. Geosystems er en fælles betegnelse for en lang række af produkter, som er udviklet til erosionssikring i forbindelse med grøfter og skrænter samt langs med åer, søbredder og veje. De tætte måtter, fremstillet af naturlige fibre og indeholdende plantefrø i højeste kvalitet, stabiliserer effektivt jorden og giver de optimale vækst betingelser for ny vegetation, som kan beskytte yderligere mod nedbrydning af jordskorpen.

Geosystems fra Nykilde – fremtidens erosionssikring

Nykilde sætter en stor ære i stedse at udvikle på sine Geosystems, således at de altid indeholder plantefrø af den højeste kvalitet. Samtidig går Nykilde højt op i at tilpasse sine Geosystems til den enkelte kunde og situation. Der vil altid foreligge en grundig vurdering af problemstillingens art, førend et Geosystem udbydes til en kunde. Denne vurdering beror på forhold så som vandhastighed, bølgehøjde, skråningens længde, kontur og stigning samt jordforholdene i området. Sammen med kunden vurderes erosionssikringens funktion og krav til levetid – og det pågældende Geosystem tilpasses herefter.

Miljøvenlige Geosystems af biologisk nedbrydeligt materiale

De måtter, som anvendes ved fremstilling af Geosystems til erosionssikring og ukrudtskontrol, består udelukkende af biologisk nedbrydeligt materiale. Dette betyder for det første, at du ikke skal ud og fjerne det net, som anvendes ved etablering af planterne. Nettet holder effektivt ukrudtet væk og beskytter imod erosion i den periode, hvor planterne får rodfæste. Dernæst nedbrydes nettet af sig selv. Nettet til Geosystems er typisk fremstillet af enten jute fibre, kokos fibre eller halm fibre – dette betyder, at et Geosystem ikke belaster omgivelserne. Ud over at sikre mod nedbrydning ved eksempelvis stormflod eller erosion, begrænser de tætte måtter, som udgør Geosystems fra Nykilde også mængden af ukrudt.

Geosystems tilpasset omgivelser og lokal natur

Når der udvælges plantefrø til brug i Nykilde Geosystems, tages der fortrinsvis udgangspunkt i det lokale, vilde planteliv. Nykilde bestræber sig på at gøre deres Geosystems så miljøvenlige som muligt – og dette indebærer også et vist hensyn til den lokale flora, der hvor erosions- eller kyst sikringen skal udføres. Nykilde har over 50 års erfaring med Geosystems, og udvikler til stadighed nye modeller for erosionssikring, kystsikring, og ukrudtskontrol. Når du kontakter Nykilde for et tilbud på Geosystems, vil du altid få kyndig rådgivning ved erfarne ingeniører, samt en grundig og uvildig vurdering af din situation. Læs mere på nykilde.dk

Astrid Pedersen